0638776453 / 0647626170 Info@innovazorg.nl

Organisatie

Algemene gegevens

Stichting Innovazorg

KvK nummer: 78613914

RSIN: 861470825

Raad van Bestuur

Mw. I. Fergani

Raad van Toezicht

Mw. R. Hassan

Mw. A. Messouli

Innovazorg kent een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht toetst het beleid dat door de Raad van Bestuur wordt gevoerd en voert statutair toegekende taken uit.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

Het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen naar een zelfstandig bestaan en om een onderdeel te zijn van de samenleving en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Innovazorg maakt zich hard voor jongeren en diens ouders die te maken hebben met opvoedproblemen. Opvoedproblemen en jongeren die in een onveilige situatie of niet stimulerende opgroeien is een groot maatschappelijk probleem. Dat geldt ook voor jongeren met emotionele, – gedragsproblemen, verslavingen, geen dagbesteding of in de criminaliteit terecht komen. Het doel van Stichting Innovazorg is om duurzaam opvoedproblemen te verhelpen en jongeren te begeleiden naar zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

In onze aanpak gaan wij uit van de eigen kracht van de cliënt. Door het bieden van een veilige omgeving, maatwerk en het opbouwen van een netwerk rondom de cliënt, wordt gestreefd naar zelfstandigheid.  De opvoeders worden bewust gemaakt van hun gedragspatronen in de opvoeding om deze patronen te kunnen verbreken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat opvoeders in oud gedrag vervallen.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van medewerkers en directie zijn conform CAO.
De bestuurders ontvangen beloning dan wel vergoeding conform statuten. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening.