010-8200889 Info@innovazorg.nl

Hulpaanbod

Begeleid wonen

Wij bieden jongeren een veilige thuisbasis aan, waarin zij verschillende tools en inzichten krijgen aangereikt met als doel volwaardig burgerschap te realiseren. Binnen wonen zijn er verschillende projecten, zoals een huisdierenproject en een grote broer/zus project.

Ambulante begeleiding

Tijdens de ambulante begeleiding wordt gekeken, om welke manier er ondersteuning geboden kan worden. Samen met de ambulante begeleider wordt gekeken wat er aan de hand is, wat er nodig is aan ondersteuning en wat de mogelijkheden zijn. De ambulante begeleider komt bij jou thuis.

Dagbesteding

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.