010-8200889 Info@innovazorg.nl

Klachtenregeling

Innovazorg doet er alles aan om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Ondersteuning wordt, indien mogelijk en wenselijk, ook zo goed mogelijk geboden aan de naaste(n) van de cliënt. Toch kan het voorkomen dat een cliënt, of diens naaste(n), niet helemaal tevreden is.

Als een cliënt, of diens naaste(n), niet helemaal tevreden is, dan horen wij dat graag zodat wij in de gelegenheid zijn de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten te verbeteren en te leren van klachten of uitingen van ongenoegen. Daarbij, en niet in de minste plaats, kunnen wij de ontevredenheid direct en zo goed mogelijk wegnemen.

Heeft u een klacht dan kunt u ter aller tijde telefonisch contact met de backoffice opnemen of het klachtformulier invullen en mailen naar: klachten@innovazorg.nl.
Wij zullen uw klacht zorgvuldig en conform het klachtreglement behandelen.

Stichting Innovazorg is aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling & VWS erkende Geschillencommissie. Heeft u een klacht, en komt u er met Stichting Innovazorg of met de onafhankelijke klachtencommissie niet uit, of heeft u een klacht waarbij er sprake is van financiële schade, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie www.erisietsmisgegaan.nl

Klachtenformulier

Met dit formulier dient u schriftelijk een klacht in over de dienstverlening van Stichting Innovazorg.

De klachtencoördinator neemt na ontvangst van uw klacht contact op en bespreekt met u op welke wijze uw klacht kan worden behandeld. Hierna ontvangt u binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging van de afspraken die met u zijn gemaakt. Stichting Innovazorg streeft na om uw klacht binnen twee weken af te handelen.

Wilt u hulp bij het invullen van dit formulier, bel dan de klachtencoördinator via 06-38776453. Om uw klacht beter en sneller te kunnen behandelen vragen wij u om onderstaande vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.

Door het klachtenformulier in te vullen en op te sturen verleent u de klachtfunctionaris van Stichting Innovazorg, die klachten afwikkelen, toegang tot het zorg- en patiëntdossier.
De machtiging geldt alleen voor de informatie die noodzakelijk is voor de afwikkeling van uw klacht.