010-8200889 Info@innovazorg.nl

Onze Missie

Wij geloven dat ieder mens talenten en mogelijkheden heeft om het beste uit zichzelf te halen en om deel te nemen aan de maatschappij. Wij richten ons daarom ook op jongeren tussen de 18 en 25 jaar die om verschillende redenen niet meer thuis wonen of gewoon een zetje nodig hebben in de goede richting.

De doelgroep vroegtijdige schoolverlaters, dak en thuisloze, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die in de laatste fase van jeugdzorg zitten kunnen bij Innovazorg terecht voor begeleiding. De begeleiding moet van hoge kwaliteit zijn en passen bij de huidige omstandigheden van de cliënt en zijn omgeving. Daarom neemt Innovazorg de volgende bouwstenen als uitgangspunt:

De cliënt staat centraal

Ouders onderdeel van het plan

Deskundigheid

Krachten bundelen