0638776453 / 0647626170 Info@innovazorg.nl

Privacyregeling

We hechten waarde aan je privacy en maken daarom afspraken over de inzage in je dossier.

Behalve voor de hulpverlening aan jou kunnen de gegevens ook anoniem worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor onderzoek om de hulpverlening te verbeteren en voor controle door de Inspectie Jeugdzorg.
In onze Privacyverklaring kun je meer lezen over hoe Innovazorg omgaat met jouw gegevens.