010-8200889 Info@innovazorg.nl

Privacyregeling

Bij Innovazorg hechten we grote waarde aan de privacy van onze jongeren. We begrijpen dat het delen van persoonlijke informatie een gevoelige kwestie is en streven ernaar om deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. In deze privacyregeling willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te waarborgen.