0638776453 / 0647626170 Info@innovazorg.nl

Kwaliteit

WTZI

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) valt, hebben een WTZi-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) staan. Stichting Innovazorg is een  WTZI erkende zorginstelling.

HKZ

Stichting Innovazorg heeft per 18 oktober 2021 het kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat HKZ Norm Kleine Organisaties: 2021 behaald.