0638776453 / 0647626170 Info@innovazorg.nl

Onze Visie

Ons ambitie is om passende zorg aan te bieden, extra aandacht besteden aan de mogelijkheden van een cliënt en het opbouwen van een netwerk. Dit heeft als doel om de cliënten kansen te bieden, participeren in de samenleving en een gezond netwerk op te bouwen.

In een traject worden de opvoeders betrokken om hen de juiste handvaten aan te reiken om de opvoedingsproblemen te verhelpen. Daarnaast willen wij werken aan een veerkrachtige en goede relatie tussen cliënt en opvoeders. Stichting Innovazorg werkt systeemgericht en de cliënt dient in zijn bredere context worden begrepen waarbij ook aandacht geschonken moet worden aan externe invloeden die direct invloed hebben op de cliënt. In samenspraak met de cliënt wordt een hulpverleningsplan opgesteld om passende zorg te leveren. Gedurende het traject is oog voor het menselijk aspect.